Предлагам да ...

Подновяване на ГО - вноска

При опит за плащане на вноска на ГО от бутона "Плащане на вноска" горе до логото, се отваря страница за въвеждане на номер на полица, като там има бутон "Виж всички твои застраховки". При натискането му се отваря моя профил, в който виждам застраховктие, но не и данните за тях - нито полица, нито дати.

След преписване на номера на полицата от самата полица (в профила ми не е видим), се появяват 2 квадрата с вноските (на 2 вноски е). Първата е платена и изтича след 10тина дни, но мога да кликна и да платя само първата?!

Не могат да се изтриват напомнянията от профила, отминали преди половин година...

ГО е в Групама.

3 гласа
оценка
влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Имате останали! (?) (Мислене…)
А. споделя тази идея  ·   ·  Отбележи идеята като неуместна…  ·  Администратор →

0 коментара

влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Подаване на ...

Обратна връзка и база от знания