Предлагам да ...

Подновяване на ГО - вноска

При опит за плащане на вноска на ГО от бутона "Плащане на вноска" горе до логото, се отваря страница за въвеждане на номер на полица, като там има бутон "Виж всички твои застраховки". При натискането му се отваря моя профил, в който виждам застраховктие, но не и данните за тях - нито полица, нито дати.

След преписване на номера на полицата от самата полица (в профила ми не е видим), се появяват 2 квадрата с вноските (на 2 вноски е). Първата е платена и изтича след 10тина дни, но мога да кликна и да платя само първата?!

Не могат да се изтриват напомнянията от профила, отминали преди половин година...

ГО е в Групама.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
А. shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base