Предлагам да ...

Кое е номер на талона?

Както нагледно са показани, кои са другите данни от талона за попълване, така да бъде показан и номер на талона.
Аз попълних по предположение един номер, разположен в долния десен ъгъл на талончето. Дано де е това!

1 глас
оценка
влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Имате останали! (?) (Мислене…)
Дамян Симеонов споделя тази идея  ·   ·  Отбележи идеята като неуместна…  ·  Администратор →

0 коментара

влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Подаване на ...

Обратна връзка и база от знания