Предлагам да ...

Кое е номер на талона?

Както нагледно са показани, кои са другите данни от талона за попълване, така да бъде показан и номер на талона.
Аз попълних по предположение един номер, разположен в долния десен ъгъл на талончето. Дано де е това!

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Дамян Симеонов shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base