Предлагам да ...

Добавяне на някои функционалности при он-лайн покупка:

1. Изпращане на и-мейл-потвърждение, че покупката е успешно направена
2. Опция икона за принтиране на потвърждението (Ctrl+P не е достатъчно)
3. Опция за посочване на получател различен от застрхованото лице на полицата

Последните две са само предложения, които биха улеснили (или затруднили) някои клиенти, но първото според мен, би трябвало да бъде задължително при условие, че посочваме и-мейл адрес при попълване на заявката. Като цяло, във вашия сайт ми харесва, че има много начини на плащане. Препръчвам ви да ги сложите в началото на сайта. Това е лично мое мнение.

Успех с бизнеса!

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base