Предлагам да ...

Относно обявата Ви за работа - Специалист Онлайн обслужване на клиенти

Цитирам: "Какви изисквания имаме

- Много добро владеене на Български език - писменно и говоримо"
Пише се писмено, а не писменно. Не е подходящо да се прави такъв вид грешка, предвид изискването, което имате!

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base