Предлагам да ...

Относно обявата Ви за работа - Специалист Онлайн обслужване на клиенти

Цитирам: "Какви изисквания имаме

- Много добро владеене на Български език - писменно и говоримо"
Пише се писмено, а не писменно. Не е подходящо да се прави такъв вид грешка, предвид изискването, което имате!

2 гласа
оценка
влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Имате останали! (?) (Мислене…)
анонимен споделя тази идея  ·   ·  Отбележи идеята като неуместна…  ·  Администратор →

0 коментара

влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Подаване на ...

Обратна връзка и база от знания